logo - Zruženie Orava   Štandardy certifikácie  
     
  úvod
o združení
novinky
kalendár akcíí
journal
elektronická kniha
diskusie
sponzori
zaujímavosti
archív
linky

napíšte nám

vlajka-en
English

 

 

Združenie Orava
zavádza nové postupy certifikácie

V priebehu uplynulého roka Združenie Orava začalo s prípravami nového systému udeľovania certifikátov pre pedagógov, ktorí aplikujú inovačné metódy Združenia Orava v praxi. Na základe spoločných diskusií a následného rozhodnutia Správnej rady združenia v novembri 2003, Združenie Orava prevzalo systém certifikácie vychádzajúci z medzinárodných štandardov programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (RWCT). Od nového roku začína združenie tento systém postupne zavádzať, a preto by sme Vás radi o tomto procese informovali.

Štandardy a s nimi súvisiace postupy vyhodnocovania a certifikácie majú tri ciele:

  • slúžiť ako nástroj sebahodnotenia,
  • poukazovať, na čo sa sústrediť pri vzájomnom vyhodnocovaní medzi kolegami a pri dialógu o pozorovanom,
  • slúžiť ako základný materiál pre certifikáciu a umožniť tak zavedenie a dlhodobé udržanie štandardov kvality Združenia Orava.

Nové postupy certifikácie rozlišujú štyri úrovne a to:

Vzdelávacie programy Združenia Orava majú už svoju niekoľkoročnú históriu, ktorú nový systém certifikácie zohľadňuje. Mnohí z Vás ste držiteľmi certifikátu Združenia Orava o absolvovaní niektorého z množstva v minulosti realizovaných vzdelávacích programov. Doteraz udeľované certifikáty potvrdzujú absolvovanie vzdelávacieho programu a v budúcnosti budú uznané ako doklad o účasti na programoch v rozsahu hodín uvedených na certifikáte. Absolvovanie vzdelávacieho programu je základným, ale nie jediným, predpokladom získania certifikátu učiteľa, či lektora Združenia Orava podľa nových štandardov. Nový systém certifikácie má záujem pôsobiť motivujúco pre neustále zlepšovanie učiteľov a lektorov Združenia Orava.

Proces certifikácie podľa nových štandardov sa začal schválením základnej skupiny certifikujúcich lektorov spoluriaditeľmi projektu Orava a projektu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu Jeannie Steele a Kurtom Meredithom. Títo certifikujúci lektori tvoria tzv. koordinačné centrum a jeho členmi sú Marcela Maslová, Alica Petrasová, Klaudia Lőrinczová, Zuzana Šranková, Pavol Pánik, Pavol Klenovčan, Ľubica Kubiňáková, Katarína Kimáková a Daniela Facunová. V budúcnosti môžu členovia koordinačného centra spoločne rozhodnúť o doplnení jeho členov.

Zavádzanie nových štandardov certifikácie bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať certifikovaním prvých lektorov Združenia Orava v súlade s novými štandardami. Predpokladom stať sa lektorom v tejto úvodnej fáze je absolvovanie programu Združenia Orava v rozsahu min. 200 hodín a skúsenosti s lektorovaním pracovných dielní v minulých rokoch, ktoré je možno dokladovať jednak pozitívnymi hodnotiacimi hárkami účastníkov seminárov v minulosti, ako aj portfóliom práce lektora. V budúcnosti bude možné, aby sa učiteľ Združenia Orava uchádzal o certifikát lektora na základe absolvovania kurzu pre lektorov a uspením v procese certifikácie podľa schválených štandardov.

Ak ste v minulosti absolvovali vzdelávací program Združenia Orava v rozsahu minimálne 200 hodín, pôsobili ako lektor vzdelávacích programov a máte záujem aj v budúcnosti byť aktívnym lektorom vzdelávacích programov Združenia Orava, vyplňte prosím návratku, ktorou prejavíte svoj záujem uchádzať sa o certifikát lektora Združenia Orava, a zašlite ju na adresu:

Marcela Maslová
Združenie Orava
Na Kopanici 1456/8
026 01 Dolný Kubín
Tel./fax: 043/5865 462
e-mail: marcelam@projectorava.sk.

 

© 2001
Posledná zmena: 23. septembra 2008