logo - Zruženie Orava   Programy  
     
  úvod
o združení
novinky
kalendár akcíí
journal
elektronická kniha
diskusie
sponzori
zaujímavosti
archív
linky

napíšte nám

vlajka-en
English

 

 

Vzdelávacie programy
Združenia Orava

 • Vzdelávanie učiteľov základných škôl
 • Vzdelávanie budúcich učiteľov (na pedagogických fakultách)
 • Vzdelávanie učiteľov materských škôl
 • Vzdelávanie učiteľov prípravných ročníkov
 • Vzdelávanie riadiacich školských pracovníkov
 • Vzdelávanie v oblasti spolupráce medzi rodinou a školou
 • Vzdelávanie v oblasti riešenia konfliktov
 • Vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky
 • Vzdelávanie v oblasti knihovníckeho manažmentu

 

Cieľom vzdelávacích programov

je predstaviť školám vyučovacie postupy a stratégie podporujúce princípy demokracie, teda také, ktoré podporujú:

 • nezávislé myslenie a osobnú zodpovednosť,
 • vytváranie vlastného názoru a schopnosť prezentovať svoj názor,
 • schopnosť akceptovať názory iných a rešpektovať alternatívne myšlienky,
 • schopnosť porozumieť druhej osobe,
 • schopnosť spolupracovať a vytvárať pozitívne sociálne vzťahy,
 • schopnosť kreatívne riešiť problémy,
 • schopnosť optimálne riešiť interpersonálne konflikty,
 • schopnosť efektívne sa učiť a integrovane využívať osvojené kompetencie.

Tieto hodnoty sa považujú za hlavné kultúrne a spoločenské charakteristiky prispievajúce k rozvoju a udržaniu demokracie.

 

 

© 2001
Posledná zmena: 23. septembra 2008