logo - Zruženie Orava   Členstvo  
     
  úvod
o združení
novinky
kalendár akcíí
journal
elektronická kniha
diskusie
sponzori
zaujímavosti
archív
linky

napíšte nám

vlajka-en
English

 

 

Členstvo

Členom združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby na základe vyplnenia a registrácie prihlášky pre fyzické osoby alebo prihlášky pre inštitúciu a zaplatenia členského príspevku v súlade so stanovami združenia a po schválení správnou radou. Člen súhlasí so zámerom, cieľmi a činnosťou združenia. Členstvo nemôže byť odmietnuté na základe rasy, národnosti, etnickej alebo štátnej príslušnosti, handicapu, pohlavia, náboženského vierovyznania, veku ani sexuálnej orientácie. Vznik a zánik členstva, jeho druhy, práva a povinnosti členov ďalej upravujú stanovy združenia.

Čestné členstvo

Správna rada Združenia Orava rozhoduje o udelení čestného členstva jednotlivcom, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia.
Zoznam čestných členov Združenia Orava

Členský príspevok

Výška povinného ročného členského príspevku je 300,- Sk. Členovia si svoje členstvo obnovujú raz ročne. Členský poplatok je možné zaplatiť osobne v ktorejkoľvek kancelárii Združenia Orava, prípadne poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Informácie potrebné k uskutočneniu platby:

Názov účtu: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Číslo účtu: 402017913 / 7500
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Variabilný symbol: 123
 
 

© 2001
Posledná zmena: 23. septembra 2008