logo - Zruženie Orava   Konferencie  
       
  úvod
o združení
novinky
kalendár akcíí
journal
elektronická kniha
diskusie
sponzori
zaujímavosti
archív
linky

napíšte nám

vlajka-en
English

 

 

Inovácie v škole 2006

Motto konferencie: KRIVÁŇ JE NÁŠ REFORMNÝ KAMARÁT A MÁ NÁS RÁD !!!

„Cesta k reforme vzdelávania je podobná tej ceste ktorá vedie na Kriváň – je dlhá, miestami obťažná, ale stále nás vyzýva a láka k  činorodosti. My, inovační reformisti, po všetkých tých konferenčných rokoch pod Kriváňom to už jasne cítime a vieme: krása, vznešenosť, mohutnosť a zvláštnosť Kriváňa nás oduševňuje, nadchýna a motivuje k nevšedným činom. On sa nám vždy objaví v novej kráse. Raz zaliaty slnkom, inokedy v bielom snehovom šate, ďalší raz so slnkom priamo na čele ako dáky faraón alebo je sfarbený do červena, bol už trblietavý, tmavý, jednoliaty aj strakatý, či pruhovaný. Vie byť storaký. Tu pod týmto velikánom sa akosi prirodzene a ľahšie rodia nové veci aj v našom vzdelávaní. Pozdravujeme Ťa, Kriváň.“ (P.P.)

Prostredie Vysokých Tatier a Podbanského v dňoch 10.-12. novembra 2006 opäť po roku privítalo účastníkov 7. ročníka konferencie - Inovácie v škole 2006. Na tejto významnej akcii roka, ktorú organizuje naše zduženie spolu s Centrom pre vzdelávaciu politiku, sa stretlo približne 140 účastníkov, pedagógov, riadiacich školských pracovníkov, predstaviteľov mimovládnych organizácií, vydavateľstiev, tvorcov školskej politiky, rodičov, ako aj kolegov a spolupracovníkov zo zahraničia: z Českej republiky, Lotyšska a USA.

Konferenciu otvoril prezident združenia Pavol Pánik a členka správnej rady Daniela Facunová, ktorá zhrnula doterajšiu činnosť a smerovanie profesijnej asociácie Združenia Orava. Okrem profilu činnosti prezentovala najmä hlavné projekty, na ktoré sa v uplynulom roku združenie zameralo. Panelová diskusia bola tento rok podobne ako minulý venovaná téme obsahovej reformy školstva. Niežeby organizátori nevedeli nájsť inú tému. Žiaľ, táto téma je stále veľmi aktuálna a vyžaduje si spojenie všetkých dostupných síl. Príspevky predniesli Zuzana Humajová z Konzervatívneho inštitútu a ich návrhy systematického riešenia školskej reformy. Pavol Černek a Martin Kríž prezentovali doterajšie výsledky a naznačené smerovania projektu ŠPÚ - Kurikulárna transformácia všeobecného vzdelávania na SŠ. Marcela Maslová zo Združenia Orava informovala o medzinárodnom projekte, ktoré koordinuje združenie v spolupráci s českou organizáciou Kritické myšlení a ktorý je zameraný na podporu obsahovej prestavby a praktickú pomoc školám a učiteľom pri tvorbe školských programov. Diskusiu moderovala Ľudmila Liptáková.

Konferencia už tradične pokračovala okrúhlymi stolmi, ktoré sú síce hranaté, ale to neuberá od ich inšpirujúcej a diskusnej atmosféry, ktorá počas nich vzniká. Tohtoročné okrúhle stoly priniesli rôzne zaujímavé školské projekty, výsledky výskumov a témy týkajúce sa rozvoja zručností, alternatívnych postupov, spolupráce školy a rodiny, nových učebníc a učebných textov, sebareflexných denníkov či čitateľskej a vizuálnej gramotnosti.

Pracovné dielne, ktoré tvorili podstatnú časť programu konferencie, prebiehali vo výbornej pracovnej atmosfére po všetky tri dni. Viac ako tridsať workshopov pokrylo všetky témy konferencie, takže bolo z čoho vyberať.

Medzi slávnostné časti konferencie odovzdávanie Hlavnej ceny Združenia Orava za rok 2006. Cena bola udelená Jeannie Steele z Univerzity v Severnej Iowe, spoluriaditeľke Projektu Orava, zakladateľke a neustálej podporovateľke Združenia Orava a autorke rámca učenia a vyučovania EUR. Cenou zakladateľov za rok 2006 boli ocenení 4 členovia združenia. Neopakovateľnú atmosféru večerného programu odovzdávania cien podporili svojimi vystúpeniami učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Poprade pod vedením riaditeľky Viery Grohovej. Aj z tohto fóra sa im chceme poďakovať a popriať veľa ďalších úspechov a nadaných žiakov.

Plenárne vystúpenia konferencie boli tento rok zamerané na témy, ktoré veľmi úzko súvisia s aktuálnymi potrebami našich škôl, alebo odrážajú ich súčasné problémy. O tvorbe učebníc u nás a v zahraničí informovali predstavitelia vydavateľstva Didaktis. Výsledky a odporúčania medzinárodného monitoringu predčasného odchodu detí zo školy predniesli Ingrida Mikiško z Lotyšskej Asociácie vzdelávania dospelých a Marcela Maslová za Centrum pre vzdelávaciu politiku. Kurt Meredith a Jeannie Steele z Univerzity v Severnej Iowe spestrili večerný program zaujímavým rozprávaním a prezentáciou fotografií z ich cesty po Číne.

Členovia združenia sa v sobotu poobede stretli na rokovaní svojho najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia združenia, kde prebrali základné otázky fungovania združenia a stanovili si úlohy na ďalšie obdobie. V druhej pravidelnej voľbe členov do orgánov združenia podľa prijatého rotačného princípu si zvolili novú tretinu spomedzi svojich členov. Prajeme im veľa úspechov pri vykonávaní ich zodpovedných funkcií.

Siedmy ročník Inovácií v škole je za nami. Opäť dokázal motivovať, inšpirovať a naplniť novou energiou. Ďakujeme všetkým prezentujúcim za to, že sa prišli podeliť o svoje skúsenosti a poznatky a všetkým ostatným účastníkom za ich aktivitu a prispenie k neopakovateľnej atmosfére konferencie.

Dovidenia o rok!

Marcela Maslová a Pavol Pánik

8. ročník konferencie Inovácie v škole bude 9.-11. novembra 2007
v hoteli Permon, Podbanské.

 

 

© 2001 Združenie Orava
Posledná zmena: