logo - Zruženie Orava   Iné akcie  
     
  úvod
o združení
novinky
kalendár akcíí
journal
elektronická kniha
diskusie
sponzori
zaujímavosti
archív
linky

napíšte nám

vlajka-en
English

 

 

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

informuje pedagógov, zapojených do projektu Občan, že tak ako v minulých rokoch, sa aj tento rok na mesiac máj pripravujú regionálne prezentácie žiackych portfólií projektu Občan. Presné miesta prehliadok v regiónoch budú vybrané podľa prihlásených projektov. Začiatkom júna 2004 sa v Bratislave uskutoční národná prezentácia Projektu Občan.

Touto cestou pozývame všetkých pedagógov, ktorí sa v minulosti zúčastnili seminárov a v súčasnosti pracujú so žiakmi na projektoch, aby sa spolu so svojimi žiakmi zúčastnili
prezentácií žiackych portfólií projektu Občan.
Prihlášku obsahujúcu názov projektu a jeho krátky opis, zapojenú triedu a adresu školy (resp. inej inštitúcie), meno zodpovedného pedagóga a kontakt prosíme zaslať najneskôr do 20. apríla 2004 na adresu:

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Marcela Maslová
Na Kopanici 1456/8
026 01 Dolný Kubín
tel./fax: 043/5865 462 alebo 02/6241 0676
e-mail: marcelam@projectorava.sk

 

   

© 2001 Združenie Orava
Posledná zmena: