logo - Zruženie Orava      
     
  úvod
o združení
novinky
kalendár akcíí
journal
elektronická kniha
diskusie
sponzori
zaujímavosti
archív
linky

napíšte nám

vlajka-en
English

 

 

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo grantový program pre ekovýchovu

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo grantový program „Enviroprojekt" na podporu a rozvoj environmentálnej výchovy na školách.

Bol tak vypočutý hlas organizácií združených v Spoločnosti environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktoré už niekoľko rokov žiadajú MŠ SR o vytvorenie transparentného a efektívneho nástroja na financovanie environmentálnej výchovy. MŠ SR vyčlenilo pre prvé grantové kolo celkovú sumu 1 500 000 Sk.

Prioritnými témami prvého „Enviroprojektu" sú tvorba environmentálnych výučbových programov, učebných pomôcok a metodických materiálov. Budú taktiež podporené projekty, ktoré zvyšujú občiansku angažovanosť mladých ľudí, vedú ich k nekonzumnému životnému štýlu a k hodnotám zlučiteľným s trvalo udržateľným životom.

O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, školy a školské zariadenia. Maximálna výška grantu je pre regionálne projekty 50 000 Sk a pre celoslovenské 200 000 Sk.

Uzávierka prihlášok je 6. júla 2004. Podrobné informácie sú zverejnené na www.education.gov.sk.

Zdroj: www.changenet.sk, 11.6.2004 Špirála

 

   

© 2001 Združenie Orava
Posledná zmena: